Waarborgen voor kwaliteit gemeentearchitect

September 2010, Kees van Esch & Albert Fien, Architectuur Lokaal #74

De stadsarchitect dan wel de stadsbouwmeester staat in veel gemeenten hernieuwd in de belangstelling. In vervolg op eerdere discussies die Architectuur Lokaal samen met de stadsbouwmeester van Haarlem en de stadsarchitect van Amersfoort organiseerde, reageerden Kees van Esch (directeur Gelders Genootschap) en Albert Fien (stedenbouwkundige).

Lees hier hun reactie in Architectuur Lokaal #74 (2010), pag. 14-15.


Architectuur Lokaal #74