Stadsbouwmeester als Haarlemmerolie

18 juni 2010, Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal #73

Op 19 mei jl. vond de slotmanifestatie Superman in de stad? plaats. Stadsarchitecten, wethouders en andere betrokkenen kwamen bij elkaar om de bevindingen van de eerdere bijeenkomsten te bespreken.
Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol: “Het stadsbouwmeesterschap is een zoektocht naar de wijze waarop een bouwmeester binnen zijn eigen context het best tot zijn recht kan komen. Om elkaar daarbij te helpen, bied ik aan bij wijze van start om het nieuwe elan van de stadsbouwmeesters te ondersteunen, en te helpen een netwerk op te bouwen.”

Lees hier het artikel Stadsbouwmeester als Haarlemmerolie, Architectuur Lokaal #73 (201), p. 12.


Architectuur Lokaal #73