Stadsarchitecten en Stadsbouwmeesters

Mei 2010

Samen met de Rijksbouwmeester, de Stadsarchitect van Amersfoort en de Stadsbouwmeester van Haarlem inventariseerde Architectuur Lokaal de stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten: wie van hen beschikken over een stadsarchitect of -bouwmeester als onafhankelijke adviseur van ruimtelijke kwaliteit? Welke functies hebben zij, en wat staat er op de agenda’s?

De publicatie gaat in op huidige posities, opdrachten en werkwijzen van stadsbouwmeesters. In hoofdlijnen wordt een beeld geschetst van wat een stadsarchitect of stadsbouwmeester doet, hoe hij of zoij functioneert en wat diens bijdrage kan zijn aan het ruimtelijk beleid op gemeentelijk en regionaal niveau.

Download hier de publicatie Stadsarchitecten en stadsbouwmeesters, onafhankelijke adviseurs van gemeentebesturen over ruimtelijke kwaliteit