Stadsarchitect en bestuurlijke cultuur

December 1994, Jaap Evert Abrahamse, Architectuur Lokaal #6

Op 20 oktober werd in de Academie van Bouwkunst Amsterdam de slotdiscussie van De Samenhang 11 gehouden waarin Thijs Asselbergs (toen nog stadsarchitect van Haarlem), Hans Heijdeman (voormalig stadsarchitect van Leeuwarden), Paul Hoeke (Stadsarchitect van Nijmegen), Maarten Schmitt (stedebouwkundige DRO Groningen) en Maarten Struijs (architect Dienst Gemeentewerken Rotterdam) zich uitspraken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de moderne stadsarchitect, om te komen tot een functie-omschrijving.

Het begrip stadsarchitect moet in deze context een ruime definitie krijgen: zijn of haar rol binnen de gemeentelijke organisatie staat niet vast. Het kan bijvoorbeeld gaan om een architect in gemeentelijke dienst, een ontwerper en uitvoerder van projecten, iemand uit het ambtenarenapparaat met de taak te waken over de kwaliteit van architectonisch en stedebouwkundig ontwerp. Ook valt te denken aan een gemeentelijke dienst, die zich bezighoudt met architectuurbeleid.

Lees hier het artikel Stadsarchitect en bestuurlijke cultuur, Architectuur Lokaal #6, pag 18.


Architectuur Lokaal #6