Politie zoekt bouwmeester

31 augustus 2017

Nederland kent reeds een rijksbouwmeester, een spoorbouwmeester, provinciaal bouwmeesters en stadsbouwmeesters. Dit netwerk wordt verbreed met de Politie Bouwmeester, waartoe de Politie architecten oproept via een Europese aanbesteding. De Politie staat voor een grote huisvestingsopgave door de vorming van de Nationale Politie. In de komende tien jaar wordt circa 700.000 m2 bvo afgestoten en circa 200.000 m2 bvo nieuw gebouwd; ook zullen gebouwen worden gerenoveerd of functioneel aangepast. Het betreft een opgave voor een organisatie met een grote zichtbaarheid in de maatschappij. De vormgeving en uitvoering van deze opgave stelt hoge eisen aan het opdrachtgeverschap. Daarom is de Politie op zoek naar een Politie Bouwmeester. Architecten kunnen zich aanmelden tot en met 27 september 2017.

Het aanstellen van een Politie Bouwmeester is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap van de Politie. De Politie wil haar huisvesting aanpassen aan de nieuwe organisatie en de gewijzigde opzet van de dienstverlening, met grotere teams, op minder plaatsen en meer digitaal. Daarbij zal sterker worden gestuurd op grote effectiviteit in relatie tot de technologische ontwikkelingen, het rijksbeleid en de wettelijke voorschriften. Voor de bouwopgave wordt gestreefd naar een goede samenhang tussen functionele, technische, ruimtelijke, esthetische en financiële eisen. De opgave moet resulteren in een besparing van € 76 miljoen per jaar.

De taken van de Politie Bouwmeester worden: het borgen van ruimtelijke en functionele kwaliteit bij de uitvoering van het huisvestingsprogramma, het bieden van ondersteuning bij de aansturing van marktpartijen, het bijdragen aan vertaling van het huisvestingsbeleid in huisvestingsconcepten, instrumenten e.d. en het stimuleren van professionalisering van de huisvestingsorganisatie.
De bouwmeester wordt aangesteld voor een periode van een jaar met mogelijkheid tot verlenging (drie keer een jaar), met standplaats Rotterdam. De inzet van de Politie Bouwmeester is afhankelijk van de actualiteit van huisvestingsvraagstukken, en hij of zij mag een team inzetten.

Gezocht wordt naar een gezaghebbend architect met onder meer brede ervaring en netwerk. Voor de selectieprocedure heeft de Politie een Europese aanbesteding uitgeschreven, die is opgesteld in samenspraak met de Rijksbouwmeester. Gekozen is voor een concurrentiegerichte dialoog. Alle informatie is hier te vinden.

Architectuur Lokaal biedt sinds 1993 een platform voor uitwisseling van ervaringen en inzichten van alle bouwmeesters in Nederland. Vanaf 2009 werkt Architectuur Lokaal hiertoe samen met het College van Rijksadviseurs. De nieuwe Politie Bouwmeester is van harte welkom om aan te sluiten bij dit netwerk.


Renovatie politiebureau Alkmaar, Heijmans