Openbare themadiscussie stads(dorps) bouwmeester

19 juni 2008, Federatie Welstand, Limburgs Museum, Venlo

De figuur van de stadsbouwmeester is indertijd in de Woningwet 2003 via een amendement ingebracht. Hij /zi j is een eenpersoonswelstandscommissie, niet vergelijkbaar met de stadsbouwmeester die in
sommige gemeenten wordt gevraagd om complexe ruimtelijke opgaven te beoordelen en die naast een welstandscommissie functioneert.

In Noord-Limburg heeft een aantal gemeenten een ‘dorpsbouwmeester ’ aangesteld. Het gaat om Maasbree, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum, Meijel , Helden en Kesse , waar vier dorpsbouwmeesters werken. Ook in Noord-Holland hebben enkele gemeenten voor een dorpsbouwmeester gekozen.
Hoe werken deze dorpsbouwmeesters in de praktijk? Is dit instituut een gevolg van een historische cultuur binnen dorpen, waarbij er zeer korte lijnen worden aangehouden tussen gezag en bewoners? Is er binnen deze gemeenten die uit dorpen bestaan, geen aanleiding om een zware commissie op te tuigen en kan een zorgvuldig en transparant opererende dorpsbouwmeester de ruimtelijke kwaliteit voldoende waarborgen, van nieuwbouw tot en met monument en landschap? Is het goed als een dorpsbouwmeester zowel adviseert als (zijn eigen adviezen) toetst? Moet een dorpsbouwmeester over alle deskundigheid beschikken (architectuur , stedenbouw, landschap, restauratie, bouw- en cultuurhistorie) of wordt deze deskundigheid waar nodig van elders betrokken? Is een dorpsbouwmeester goedkoper dan een welstandscommissie. Kan een dorpsbouwmeester die voor zes jaar wordt benoemd, zich zo wegcijferen dat hij alle bloemen laat bloeien, zonder zijn eigen stempel /voorkeuren op ontwikkelingen te drukken? Kan de dorpsbouwmeester bestuurlijke druk voldoende aan of is een commissie met meer personen en meer afstand daar beter tegen opgewassen?

De Federatie wil hierover graag een discussie aangaan. De Venlose wethouder Herman Janssen zal aangeven waarom er in deze stad is gekozen voor een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De nestor van de dorpsbouwmeesters, architect Bart Wauben, zal spreken over rol en positie van de dorpsbouwmeester. De discussie wordt geleid door Gerrit Schoenmakers die als Tweede-Kamerlid indertijd de eenmanswelstandscommissie in de Woningwet amendeerde.


Limburgs Museum, Venlo
Jeanne Dekkers Architectuur