Noodzakelijk maar risicovol avontuur: Stadsbouwmeester in Delft

April 2010, Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal #71

Delft krijgt een stadsbouwmeester, maar wat hij of zij zal gaan doen en onder welke voorwaarden, dat is aan het nieuwe college. Architectuurcentrum TOP/Delft Design nam vast een voorschot
op de invulling van zijn functie in een zinderend debat.

Lees hier het artikel Noodzakelijk maar risicovol avontuur: Stadsbouwmeester in Delft, Architectuur Lokal #71, p. 12-13.


Architectuur Lokaal #71