Maarten Schmitt, 25 jaar stadsarchitect

1998, Jan Abrahamse, Noorderbreedte #3

In 1973 kwam hij als stedenbouwkundige bij de afdeling Stedenbouw van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de gemeente Groningen. Sinds 1 april van dit jaar is hij werkzaam als stadsarchitect in Den Haag. We hebben het over Maarten Schmitt die 25 jaar lang in hoge mate de stedenbouwkundige invulling van de stad Groningen heeft bepaald bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Als stadsarchitect heeft hij elf bruggen en het politiebureau aan de Korreweg ontworpen. Een gesprek met een aimabele en integere ontwerper.

Download hier het artikel Maarten Schmitt, 25 jaar stadsarchitect

Maarten Schmitt ontwierp 11 bruggen voor Groningen; de Kapteynbrug samen met Cor Kalsbeek
Foto: Peter Oosting
Uit: Noorderbreedte #3, 1998