Dorpsbouwmeester waakt over nieuwe uitleg Maasbree

31 augustus 2004, Cobouw, Mario Silvester

Dorpsbouwmeester ir. Bart Wauben houdt tweemaal per maand spreekuur in Maasbree. Hij ziet er op toe dat in de twee nieuwe uitleggebieden van de Limburgse gemeente, Heierhof/Kuukven en In den Bosch, geen bouwsels verrijzen die botsen met het beeldkwaliteitsplan van het gemeentebestuur. Wie denkt dat de dorpsbouwmeester past in het rijtje dorpsomroeper, dorpskruidenier, dorpspastoor vergist zich. Wauben lijkt in niets op de schalkse types die we kennen uit streekromans en populaire televisieseries. Hij is een gelauwerd stedenbouwkundige en staat aan het hoofd van Wauben Architects, dat hij 27 jaar geleden oprichtte. Zijn ontwerpen zijn door heel Nederland te vinden. Bovendien was hij actief in België, Duitsland en Spanje. “Het zwaartepunt van mijn werkzaamheden ligt in deze regio”, legt hij uit, zittend in de vergaderruimte van zijn studio in Geleen. “Daar hoort mijn dorpsbouwmeesterschap in Maasbree ook bij.”

Nederlandse gemeenten zijn vanaf 1 juli verplicht hun welstandsbeleid vast te leggen in een nota. Die verplichting vloeit voort uit een wijziging van de Woningwet. Steden en dorpen moeten de burger meer inzicht geven in het hoe en waarom van regels voor het gebruik van onder meer kleuren, vormen en maten van bouwmaterialen. Ontbreken die regels dan heeft het gemeentebestuur geen mogelijkheid op te treden tegen bewoners die, om maar wat te noemen, hun stulp roze schilderen en voorzien van geschutskoepels of een smurfenmuts. Het overgrote merendeel van de gemeenten haastte zich dan ook een Welstandsnota te schrijven. Alleen Boekel zag er bewust van af, erop vertrouwende dat de brave Brabander geen bouwkundig carnaval zal gaan vieren. Maasbree koos de middenweg. Huiseigenaren die iets willen veranderen aan een woning binnen de bebouwde kom, mogen hun gang gaan. Maar voor de nieuw te bouwen wijken Heierhof/Kuukven en in Den Bosch moet elk bouwplan langs de dorpsbouwmeester.

Opdrachtgevers zijn hier particulieren en professionele ontwikkelaars zoals woningcorporaties. “Het is heel belangrijk dat aan alle marktpartijen weten aan welke eisen ze moeten voldoen. Zodat ze niet voor ontzettende verrassingen komen te staan.” De dorpsbouwmeester heeft er zijn handen aan vol. “Ik had een jaar of acht ervaring met het welstandsbeleid in het schakelgebied tussen Roermond en Venlo”, zegt Wauben. “Nadat Tegelen en Venlo fuseerden werd het schakelgebied opgeheven en werd ik vanwege mijn ervaring aangesteld als supervisor bij verscheidene bouwplannen; onder meer in Maasbree. Toen het gemeentebestuur besloot het grootste deel van het dorp welstandsvrij te maken en alleen voor enkele specifieke gebieden beeldkwaliteitsplannen te maken, hebben ze mij gevraagd als dorpsbouwmeester op te treden.”
Aan beide nieuwbouwlocaties wordt dan ook veel zorg besteed. Den Bosch krijgt fasegewijs enkele honderden woningen, verdeeld over verschillende wijkjes met elk een eigen karakter. Zo komen er buurtjes met boerderettes, met uitsluitend witte huizen, met woningen in Scandinavische stijl en een wijkje dat herinnert aan de jaren dertig van de vorige eeuw. Die laatste stijl komen we ook tegen in Heierhof/Kuukven waar ongeveer tachtig huizen verrijzen. “En zo ontstaat een palet van architectonische bewegingen die we heel zuiver willen beoordelen op hun merites.”

Tijdens de veertiendaagse spreekuren zit Wauben met architecten en opdrachtgevers rond de tafel. “De particuliere plannen zijn het moeilijkst te behappen. Mensen hebben een bepaald beeld voor ogen, dat niet altijd strookt met het beeldkwaliteitsplan. Het kan heel zuur zijn om iemand te moeten vertellen dat de standaardserre van de systeembouwer niet is toegestaan omdat die niet past binnen de sfeer van het gebied waar zijn woning komt te staan, terwijl zijn buurman wel zo’n serre mag bouwen omdat zijn huis in een ander buurtje komt te staan. Zulke situaties vereisen vaak nogal wat overleg.”
Grote problemen hebben zich tot nog toe echter niet voorgedaan, constateert Wauben tevreden. “Er is intensief en snel contact over welstand en het beeldskwaliteitsniveau. De spreekuren zijn een-op-een overleggen waarin ik de mensen goed kan sturen. Ze krijgen heel snel een reactie op hun plannen. In Heierhof/Kuukven, waarmee we in januari zijn begonnen is 85 à 90 procent van de plannen geaccordeerd. En dat is enorm rap in vergelijking met andere projecten.”


Oude kaart Maasbree