Stadsarchitectenoverleg: spoorzones

10 november 2010, Enschede

Besloten bijeenkomst voor stadsarchitecten en stadsbouwmeesters overleg over hun positie bij Spoorzones. Vorig jaar mei nam de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol initiatief tot een structureel stadsarchitectenoverleg. Het eerste overleg vond plaats op 10 november 2020 in Twente.

Na een rondwandeling langs spoorzone Hengelo, met stadsstedenbouwer Ton Schaap en Wim Oosterhuis senior stedenbouwkundige van Hengelo gaven Max van Aerschot, stadsbouwmeester Haarlem en Maarten Schmitt, stadsstedenbouwer van Leiden een presentatie over de spoorzones in hun gemeenten. Met aansluitend een discussie in aanwezigheid van Jan Brouwer (College van Rijksadviseurs) en Rolf Jongedijk (raadsgriffie gemeente Enschede).


Stadsarchitecten bij het Stadhuis van Enschede.