Bouwmeesters over Omgevingsrecht

13 november 2013, Utrecht

Dertig bouwmeesters van het rijk, de provincies en de gemeenten kwamen op 6 november bijeen in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht om zich onder voorzitterschap van Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, te oriënteren op het voorstel voor de Omgevingswet.

De discussie werd gevoerd aan de hand van knelpunten uit de praktijk van de bouwmeesters en de visie ‘Urgentie, verleiding en gereedschap’ van planoloog José van Campen op de zes kerninstrumenten van de nieuwe wet. ‘Het gesprek over het belang van ruimtelijke kwaliteit moet worden georganiseerd’,
Lees hier het verslag van de netwerkbijeenkomst.

De Nederlandse Bouwmeesters komen sinds 1994 regelmatig bijeen om gezamenlijke discussiepunten aan de orde te stellen. Het netwerk werd opgericht door Architectuur Lokaal, en later in een samenwerkingsverband van het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal voortgezet. Bij de netwerkbijeenkomst over de Omgevingswet stond centraal dat de nieuwe wet randvoorwaarden schept voor het toetsen en borgen van ruimtelijke kwaliteit en verder zo min mogelijk verplicht stelt. Hoe wordt getoetst en geborgd laat het rijk aan de decentrale overheden over. Of gemeenten bijvoorbeeld gebruik maken van bestaande instrumenten zoals een welstandscommissie, bepalen zij voortaan zelf.


Nederlandse bouwmeesters bijeen in Utrecht
Foto: Eva Kasbergen