De moderne stadsarchitect

8 september 1994, Haarlem & 20 oktober 1994, Amsterdam

Workshop en openbare discussie over de betekenis van de moderne stadsarchitect, georganiseerd door Architectuur Lokaal, de stadsarchitect van Haarlem (ter afsluiting van zijn functie, die hij per oktober neerlegt) en ARCAM in Amsterdam (waar een reeks bijeenkomsten over het fenomeen stadsarchitect geprogrammeerd is) om gezamenlijk een workshop met de huidige Nederlandse ‘stadsarchitecten’ te organiseren. Doel van de workshop is, duidelijkheid te verkrijgen in hun actuele activiteiten en hun opvattingen over de taken die er voor stadsarchitecten in de toekomst zijn weggelegd – wellicht bij de ontwikkeling van gemeentelijk architectuurbeleid.
De workshop heeft op 8 september in het ABC Haarlem plaats gevonden en zal op 20 oktober in ARCAM Amsterdam, openbaar worden voortgezet, als de derde en afsluitende bijeenkomst in de ARCAM-serie De Samenhang 11.

Lees ook: De stadsarchitect: relikwie uit het verleden of superman voor bestuurlijk onvermogen, Architectuur Lokaal #5 (1994), p. 4-5.


Eerste bijeenkomst van de stadsarchitecten, 1994