Bouwmeestersdebat 2016

1 november 2016, Scheveningen

Eén van de kenmerkende vraagstukken van deze tijd is de groeiende sociaal-culturele tweedeling in de samenleving. De maatschappelijke tweedeling heeft ook een ruimtelijke component met raakvlakken als verduurzaming, vergrijzing en veiligheid. Hoe kunnen ontwerpers, maar ook bestuurders zowel nationaal als lokaal hierop reageren? Hoe vertalen fundamentele maatschappelijke veranderingen zich in het ruimtelijk domein? De vraag is welke sturing mogelijk is in “De Gedeelde Ruimte”.
Op 1 november 2016 organiseert de Rijksbouwmeester hierover een Bouwmeesterscongres in Scheveningen, in aansluiting op een besloten bijeenkomst voor lokale, regionale en landelijke bouwmeesters die Architectuur Lokaal in de ochtend organiseert.

Bij de Bouwmeestersbijeenkomst gaan de Rijksbouwmeester van Nederland, de Vlaams Bouwmeester, Stadslabs en stadsarchitecten uit Nederland en daarbuiten met elkaar in gesprek over de vraag welke middelen een architect tot diens beschikking heeft om maatschappelijke problemen te adresseren. (Hoe) kan het ontwerp van de openbare ruimte bijdragen aan het slechten van de maatschappelijke tweedeling (rijk/arm, etnisch, religie, onderwijs, zorg, financiële middelen)?

Erik Pasveer (hoofd stedenbouw en planologie gemeente Den Haag) gaat in op de opgaven en de (ontwerp)middelen van de stadsstedenbouwer in de Schilderswijk, het Statenkwartier en het Binnenhof. Arna Mackic (architect) spreekt over de kracht van publieke ruimte en nieuwe beeldtalen in Mostar, Amsterdam, Beirut, Stockholm en Den Haag. Prof. Dipl-Ing. Christian Rapp (stadsbouwmeester Antwerpen) gaat in op de opgaven en de (ontwerp)middelen van de stadsarchitect.
De ochtend wordt afgesloten met een gesprek tussen Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester) en Floris Alkemade, Daan Zandbelt en Berno Strootman (College van Rijksadviseurs) onder leiding van Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).

Het verslag van de Bouwmeestersbijeenkomst kunt u hier downloaden.


Bouwmeestersdebat over De Gedeelde Ruimte
Foto: Valerie Kuijpers