Helmond

Helmond

1985 – 2001, Herman Mens, stadsontwerper Herman Mens was stadsontwerper van de gemeente Helmond in vaste dienst. Gedurende deze periode werd de aandacht voor architectuur steeds belangrijker. Mens werkte als adviseur van de wethouder en de staf van de Dienst...
Heerlen

Heerlen

2001 – 2006, Ton van Mastrigt, stadsbouwmeester Ton van Mastrigt was full time stadsbouwmeester in vaste dienst van de gemeente Heerlen, van 2001 tot 2006. Zijn functie werd in de gemeentelijke verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, gelet op de Woningwet,...
Eindhoven

Eindhoven

Van stadsstedenbouwkundige naar coördinator E+ In 2005 ontwikkelde de eerdere functie van stadsstedenbouwkundige van Eindhoven zich naar coördinator E+ (convenanten in het kader van Brainport Eindhoven met kennisinstellingen TUe, Design Academy, Fontys). Daarbij werd...
Assen

Assen

2006 – 2013, Wybe Nauta, stadsarchitect Wybe Nauta werd, namens het College van B&W van de gemeente Assen, door de directeur Stadsontwikkeling van Assen aangesteld als stadsarchitect. Zijn functie werd vastgelegd in een functieboek: “Door initiatieven,...
Arnhem

Arnhem

2007 – 2019, Luuk Tepe, stadsbouwmeester openbare ruimte Luuk Tepe was stadsbouwmeester openbare ruimte voor de gemeente Arnhem in de jaren 2017 – 2019. Hij werd aangesteld door het College van BenW. Zijn functieomschrijving luidde: “De...