Utrecht

Utrecht

1931-1954, Wim van Hoorn, gemeentearchitect Wim van Hoorn was gemeentearchitect van de gemeente Zuilen, en kwam na de samenvoeging van Zuilen met de gemeente Utrecht aldaar in gemeentelijke dienst. De functie van gemeentearchitect is in Utrecht terug te voeren tot...
Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

2007 – 2016, Pascal Wauben, stadsstedenbouwkundige Pascal Wauben was van 2007 tot en met 2016 stadsstedenbouwkundige van de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd aangesteld door het College van B&W; zijn functie was vastgelegd in het gemeentelijk functieboek....
Leiden

Leiden

2017 – 2021, Hilde Blank, stadsbouwmeester Hilde Blank had als stadsbouwmeester van Leiden onder andere de taak om de samenhang tussen de ontwikkelingen in de stad te beoordelen en de ruimtelijke vraagstukken van de stad te koppelen aan die van andere...
Leeuwarden

Leeuwarden

1981 – 1993, Hans Heijdeman, stadsarchitect Hans Heijdeman was stadsarchitect van Leeuwarden van 1981 tot 1993, met een vaste aanstelling. Hij was het architectonische, culturele ‘geweten’ binnen de dienst Stadsontwikkeling en adjunct-directeur van...
Hilversum

Hilversum

2011 – 2014, Chris Vanderheyden, stadsbouwmeester Chris Vanderheyden werkte van 2011 tot en met 2014 als stadsbouwmeester voor de gemeente Hilversum. Zij was voorgedragen door het College van B&W en aangesteld door de gemeenteraad om, zoals vastgelegd in het...