Provincie Fryslân

Provincie Fryslân

2008 – heden, Team Ruimtelijke Kwaliteit De provincie Fryslân beschikt vanaf 2008 over een eigen Team Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is een multidisciplinair team van deskundigen dat adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van ruimtelijke opgaven in Fryslân. Het...
Utrecht

Utrecht

1931-1954, Wim van Hoorn, gemeentearchitect Wim van Hoorn was gemeentearchitect van de gemeente Zuilen, en kwam na de samenvoeging van Zuilen met de gemeente Utrecht aldaar in gemeentelijke dienst. De functie van gemeentearchitect is in Utrecht terug te voeren tot...
Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

2007 – 2016, Pascal Wauben, stadsstedenbouwkundige Pascal Wauben was van 2007 tot en met 2016 stadsstedenbouwkundige van de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd aangesteld door het College van B&W; zijn functie was vastgelegd in het gemeentelijk functieboek....
Oss

Oss

2008 – heden, Martin Hagreis, stadsontwerper Martin Hagreis is sinds februari 2008 als stadsontwerper in vaste dienst van de gemeente Oss. Hij adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd. Het opstellen van het architectuurbeleid behoort dat één van...
Den Haag

Den Haag

Na 2020: Discussie over nieuwe stadsstedenbouwer Den Haag kende gedurende een kwart eeuw een stadsstedenbouwer, van 1996 tot 2020. De stadsstedenbouwer adviseerde het College van B&W en ondersteunden de stedelijke diensten met het oog op ruimtelijke kwaliteit....