Zoetermeer

2021 – heden, Ronald Knappers, stadsbouwmeester

Ronald Knappers is als stadsbouwmeester van de gemeente Zoetermeer aangesteld voor een periode van vier jaar. Hij werkt als onafhankelijk adviseur voor het welstands- en erfgoedbeleid en de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is hij voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft ervoor gekozen de functie van stadsbouwmeester verder uit te breiden. Zoetermeer staat de komende jaren voor grote uitdagingen, waaronder een omvangrijke woningbouwopgave en de energietransitie.
Ronald Knappers blijft als partner verbonden aan Studio VVKH.

2016 – 2021, Johan Roelofs, stadsbouwmeester
Jans Roelofs was stadsbouwmeester van Zoetermeer in de jaren 2016-2021. De taken en bevoegdheden van de stadsbouwmeester zijn vastgelegd in de Bouwverordening Zoetermeer (2012): De stadsbouwmeester (1) adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen en over andere aspecten die voor het uiterlijk van de stad van belang zijn. (2) baseert de adviezen op de in de Welstandsnota genoemde welstandscriteria en (3) wordt – in bepaalde gevallen – bijgestaan door een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en door één of enkele deskundigen uit de commissie. In deze commissie zijn de disciplines architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed vertegenwoordigd.


Ronald Knappers