Voorst

2012 – heden, Willem van Oorschot, gemeentebouwmeester

Sinds januari 2012 is Willem van Oorschot als gemeentebouwmeester in vaste dienst van de gemeente Voorst. Van Oorschot heeft een breed takenpakket op het gebied van cultuurhistorie, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Zijn functie is vastgelegd in het functieboek van de gemeente en heeft daarmee een formele status binnen de organisatie.

De brede positie van de gemeentebouwmeester, met een duidelijke opdracht om vanuit de inhoud te adviseren en te begeleiden, schept goede mogelijkheden om ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente in brede zin te bevorderen. De gemeentebouwmeester is inspirator, vraagbaak en ambassadeur voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en lokale identiteit. In dialoog met initiatiefnemers, collega’s en deskundigen wordt vanaf de start met een ontwerpende houding gewerkt aan een waardevolle leef- en werkomgeving. Vanuit stedenbouw en cultuurhistorie wordt integraal, samen met andere disciplines, naar de juiste kwaliteiten gestreefd. Low profile, zo praktisch mogelijk, niet dwingend maar sturend en vooral ondersteunend.


Willem van Oorschot