Utrecht

1931-1954, Wim van Hoorn, gemeentearchitect

Wim van Hoorn was gemeentearchitect van de gemeente Zuilen, en kwam na de samenvoeging van Zuilen met de gemeente Utrecht aldaar in gemeentelijke dienst. De functie van gemeentearchitect is in Utrecht terug te voeren tot medio 16e eeuw.

Ca. 1930, Johannes Izak Planjer, gemeentearchitect
Hij ontwierp onder meer Politiebureau Tolsteeg met Tolsteegbrug en diverse scholen zoals de Rietendakschool en het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

Eerdere gemeentearchitecten
1890-1915, Ferdinand Jacob Nieuwenhuis, gemeentearchitect, ontwerper van o.a. Gemeenteslachtplaats.
1860 – circa 1885, Cornelis Vermeijs, ontwerper van o.a. Gemeentelijke Hogere Burgerschool voor meisjes, Wittevrouwenstraat.
ca. 1855, C.A. Boll van Buuren, ontwerper van o.a. Commiezenhuis, Wittevrouwenstraat 44
1842-1860, Lambertus Tollenaar, ontwerpplannen Utrechts Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur i.h.k.v. de Zeven Steegjes.
1838-1845, Johannes van Maurik, ontwerper van o.a. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.
1816 – 1838, Johannes van Embden, ontwerper van o.a. Willemskazerne en verbouwingen Domkerk en Stadhuis.
Tot ca. 1808, Jacobus van der Kloes
Ca. 1671, Ghijsbert Theunisz. van Vianen, ontwerper van diverse woonhuizen en kerkverbouwingen.
Ca. 1550, Willem van Noort, hij moderniseerde de stadsverdediging met o.a. ontwerp bolwerk Sterrenburg.


Wim van Hoorn