Sittard-Geleen

2007 – 2016, Pascal Wauben, stadsstedenbouwkundige

Pascal Wauben was van 2007 tot en met 2016 stadsstedenbouwkundige van de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd aangesteld door het College van B&W; zijn functie was vastgelegd in het gemeentelijk functieboek. Aanvankelijk trad hij in dienst als stadsbouwmeester; er was nog geen specifieke functieomschrijving voorhanden. De titel stadsbouwmeester werd, in de context van de benaming ‘stadsbouwmeester’ als alternatief voor de welstandscommissie in het kader van de gewijzigde Woningwet, niet juist beschouwd. Daarom werd de functiebenaming veranderd in stadsstedenbouwkundige. Deze functie ontwikkelde zich van ‘meewerkend voorman’ naar ‘ruimtelijk regisseur’ en bleef in de praktijk aan verandering onderhevig.

Wauben was verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad in brede zin: voor stedenbouw, inrichting van de openbare ruimte, architectuur en erfgoed. Hij zorgde voor continuïteit en samenhang in het stadsbeeld, initieerde het debat over ruimtelijke kwaliteit, adviseerde bij de selectie van ontwerpbureaus (architectuur en stedenbouw) en begeleidde architecten en supervisoren. Volgens Wauben dient “een maximale ruimtelijke kwaliteit een onbetwist onderdeel van elke ruimtelijke ontwikkeling te zijn. De rol van de stadsbouwmeester wordt hierbij door alle betrokkenen als waardevol ervaren en een verrijking van het ruimtelijke ontwikkelingsproces.”


Pascal Wauben