Rijksadviseur

2021 – heden, Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Wouter Veldhuis werd in 2021 benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving.
Hij is architect en partner van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat gericht is op de ontwikkeling van een rechtvaardige leefomgeving.

Wouter Veldhuis maakt deel uit van het College van Rijksadviseurs, een multidisciplinair adviescollege waarbinnen de verschillende ruimtelijke ontwerpdisciplines vertegenwoordigd zijn door de Rijksbouwmeester (architectuur) en twee Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving (een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect). De leden zijn aangesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ze voeren hun activiteiten uit binnen een brede interdepartementale context.

Met de inzet van ontwerp stimuleert het College van Rijksadviseurs het ‘ruimtelijk denken’ bij de actuele maatschappelijke opgaven. Daarmee bevordert het College een integrale en innovatieve aanpak van de opgaven. Het College adviseert het Rijk over de invulling van goed opdrachtgeverschap en over de inzet van ruimtelijk ontwerp in rijksprojecten en nationale programma’s.

Het College van Rijksadviseurs staat voor integrale kwaliteitsborging binnen ruimtelijke projecten waarbij het Rijk betrokken is. Omgevingskwaliteit raakt aan de kern van ruimtelijke plannen, waar toekomstwaarde, belevingswaarde en gebruikswaarde samenkomen. Het College hanteert een brede definitie van omgevingskwaliteit, waarbij naast integraliteit verbinding en diversiteit kernwaarden zijn. Het College maakt zelf geen ontwerpen of plannen, maar faciliteert de ruimtelijke planvorming. De verbindende blik van de ontwerper staat daarbij steeds centraal.

De opdracht van het College van Rijksadviseurs is door het kabinet verwoord in het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO).


Wouter Veldhuis
Foto: Arenda Oomen