Provincie Zuid-Holland

2020 – 2023, Noël van Dooren, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

Noël van Dooren is de vierde Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor de provincie Zuid-Holland (PARK). Hij specialiseerde zich als lector aan Van Hall Larenstein in de relaties tussen voedsel, landbouw en landschap. Als ontwerpcriticus en gepromoveerde kijkt hij graag naar waarom plannen (niet) werken.Vanuit zijn achtergrond bij H+N+S Landschapsarchitecten heeft hij een grote affiniteit met watervraagstukken. Als voormalig hoofd Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam betrekt hij graag studenten bij zijn adviseurschap. Van Dooren onderhoudt vanuit zijn werk in het buitenland internationale relaties in  de regio’s Hamburg en Antwerpen-Gent. Zijn werkprogramma voor september 2020-september 2023 is hier te downloaden.

2013 – 2020, Harm Veenenbos, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Harm Veenenbos was Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Zuid Holland in de jaren 2013 – 20120. In het werkprogramma 2017-2019 schetste Veenenbosch drie hoofdlijnen voor zijn agenda: de Zuidelijke Randstad als landschapsstad, klimaatverandering en de wateropgave en de ruimtelijke gevolgen van duurzame energiewinning. Harm Veenenbos sloot zijn adviseurschap af met de organisatie van de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit in oktober 2020.

2013 – 2016, Abe Veenstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Abe Veenstra was gedurende drie jaar de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) in Zuid Holland. De PARK is een externe adviseur die, vanuit een onafhankelijke positie, het provinciale bestuur en de ambtelijke organisatie adviseert. In de publicatie P.A.R.K. 2013-2015 – Eén landschap maken blikte Abe Veenstra terug op de oogst van twee jaar adviseurschap en keek hij vooruit naar de komende periode.

2009 – 2012, Eric Luiten, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
De provincie Zuid-Holland stelde Eric Luiten aan als eerste Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor twee dagen per week. Luiten gaf vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke kwaliteit aan het provinciaal bestuur en, op verzoek, ook aan samenwerkingspartners van de provincie.
In 2018 werd Eric Luiten Spoorbouwmeester.


Noël van Dooren