Provincie Utrecht

2015 – heden, Paul Roncken, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

De provincie Utrecht werkt sinds 2009 met een onafhankelijke Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Roncken adviseert Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht gevraagd en ongevraagd over hoe de provincie Utrecht de ruimtelijke kwaliteit kan behouden en verbeteren. Daarnaast adviseert hij gemeenten, organisaties als Rijkswaterstaat of het Utrechts Landschap en initiatiefnemers van grotere ontwikkelingen in de provincie Utrecht.

Paul Roncken stelde het programma De provincie als innovator op.

2013 – 2015, Ingeborg Thoral, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Ingeborg Thoral gaf als Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke ontwikkelingen, die de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie hielpen behouden of versterken. Zij adviseerde vooral aan het bestuur en de ambtelijke organisatie van de provincie Utrecht, en daarnaast aan gemeenten en organisaties zoals Rijkswaterstaat of het Utrechts Landschap. Ook partijen die betrokken zijn bij grote ruimtelijke ontwikkelingen met locatie-overstijgende effecten konden de adviseur benaderen om met haar te overleggen over de kwalitatieve aspecten van die ontwikkelingen.

2009 – 2013, Han L├Ârzing, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Han L├Ârzing was de eerste Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht. Hij adviseerde Gedeputeerde Staten gevraagd en ongevraagd over hoe de provincie Utrecht de ruimtelijke kwaliteit kan behouden en verbeteren.


Paul Roncken