Provincie Noord-Brabant

2014 – heden, Anne van Kuijk en Frank van der Steen, Provinciaal adviseurs Omgevingskwaliteit

Anne van Kuijk en Frank van der Steen zijn adviseurs Omgevingskwaliteit bij de Provincie Noord-Brabant en maken deel uit van het landelijk netwerk op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Zij voeren het intern netwerk Brabant Omgevingskwaliteit (BOK) aan, dat bestaat uit circa 15 medewerkers van de provincie die een ontwerpende achtergrond hebben als stedenbouwkundige of landschapsarchitect. BOK werkt volgens de strategie “Omgevingskwaliteit in het hart van opgaven”, en is actief in provinciale opgaven en programma’s, zoals natuur, infrastructuur, erfgoed, gebiedsontwikkeling en in de dagelijkse planpraktijk.  BOK hanteert de term ‘omgevingskwaliteit’ in plaats van ‘ruimtelijke kwaliteit’, omdat dit aansluit bij de sturingsfilosofie en de terminologie van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Brabant.

BOK zet zich ook in voor agendering en netwerkvorming op het thema  ‘omgevingskwaliteit en ontwerpkracht’ in Brabant, door onder andere het organiseren van de Brabantse Stijlprijs, het verzorgen van lezingen, het deelnemen aan debatten en het samenwerken met onderwijs en kennisorganisaties.

 

 


Frank van der Steen en Anne van Kuijk