Provincie Gelderland

2003 – heden, Elbert van der Linden, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Gelderland geeft Elbert van der Linden handen en voeten aan het soms abstracte begrip ruimtelijke kwaliteit (of omgevingskwaliteit). Wat is het, wie bepaalt het en wanneer (en waarom) en vooral hoe werkt het? Hoe kan kwaliteit van de leefomgeving worden geborgd?

Het takenpakket van Elbert van der Linden bevat onder andere plan-, project- of gebiedsgerichte kwaliteitsadvisering, het samenstellen van een zogenaamde gebiedenatlas en het organiseren van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit.


Elbert van der Linden