Midden-Groningen

2019 – heden, Enno Zuidema, dorpsbouwmeester

Enno Zuidema is door Overschild, een van de dorpen in de gemeente Midden-Groningen, benoemd als dorpsbouwmeester. Hij adviseert als onafhankelijk deskundige via de welstandscommissie het college van burgemeester en wethouders over de ruimtelijk inrichting van het dorp.

De opdracht van de dorpsbouwmeester opdracht is het behouden en waar mogelijk verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp en zijn omgeving. Hij doet dit in een voortdurende dialoog met de bewoners. Hij werkt hierbij nauw samen met de welstandscommissie die door Libau – adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe – wordt georganiseerd. Enno Zuidema werkt als studio director en stedenbouwkundige bij bureau MVRDV.


Enno Zuidema