Midden-Delfland

2021 – heden, Ben Kuipers, polderarchitect

Als polderarchitect van de gemeente Midden-Delfland zorgt landschapsarchitect Ben Kuipers ervoor dat de kwaliteiten van het gebied richtinggevend worden én blijven bij ruimtelijke planvorming en beleid. Evenals zijn voorganger geeft hij als onafhankelijk adviseur gevraagd en ongevraagd advies over initiatieven, plannen e.d in het landelijk gebied.

“Ben Kuipers beschikt over verbindend vermogen en veel ervaring met complexe landschappelijke opgaven. Daardoor is hij bij uitstek geschikt een rol te vervullen bij het behoud en beheer van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland”, aldus de gemeente Midden-Delfland.

2017 – 2021, Jandirk Hoekstra, polderarchitect
Jandirk Hoekstra was van 2017 tot 2021 polderarchitect voor de gemeente Midden-Delfland.Hij trad op als adviseur bij bouwplannen in het buitengebied. De gemeente zette zich in om het landelijk gebied open en groen te houden en de landschappelijke kwaliteit te vergroten. De polderarchitect leverde hier een bijdrage aan. Als onafhankelijk adviseur gaf hij gevraagd en ongevraagd advies over initiatieven, plannen e.d in het landelijk gebied. Hij adviseerde vrijblijvend zowel inwoners, ondernemers en ontwikkelaars als overheden en gebiedsorganisaties zoals de Midden-Delfland Vereniging.
Jandirk Hoekstra is adviseur bij H+N+S Landschapsarchitecten en was eerder Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit bij de Provincie Noord-Holland.


Ben Kuipers