Meppel

2020 – heden, Arnoud Olie, stads- en dorpsbouwmeester

Arnoud Olie is door de gemeenteraad van Meppel benoemd tot stadsbouwmeester in de Nieuwveense Landen; daar is hij vanaf 2020 is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk. Hiernaast draagt hij als dorpsbouwmeester zorg voor de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwbouwwijk Danninge Erve Zuid in Nijeveen. De benoeming is voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot verlenging van nogmaals drie jaar. Hiernaast is Arnoud Olie algemeen directeur van B+O Architecten.

2012 – 2020, Geert Jan Jonkhout, stadsbouwmeester
In 2012 stelde de gemeenteraad van Meppel Geert Jan Jonkhout van het Gelders Genootschap aan als stadsbouwmeester. Hij maakt deel uit van het Kwaliteitsteam Nieuwveense Landen Meppel. Dit is een team van deskundigen van de gemeente Meppel dat particulieren, die sinds 2013 een eigen huis mogen bouwen in de nieuw te bouwen woonwijk Nieuwveense Landen, in een vroeg stadium begeleidt bij het bouwproces. De meeste van deze particulieren zijn geen professionals. Jonkhout wilde zo vroeg mogelijk met hen aan tafel te gaan zitten: “We willen meedenken. De gemeente heeft heldere regels en voorschriften op papier gezet. We kunnen bekijken of de plannen daarin passen.”
Meppel was in 2012 een van de weinige gemeenten in Nederland die de begeleiding van onervaren bouwers op deze manier structureel vorm gaf.


Arnoud Olie