Leeuwarden

1981 – 1993, Hans Heijdeman, stadsarchitect

Hans Heijdeman was stadsarchitect van Leeuwarden van 1981 tot 1993, met een vaste aanstelling. Hij was het architectonische, culturele ‘geweten’ binnen de dienst Stadsontwikkeling en adjunct-directeur van de afdelingen Ontwerp, Bouwkunde en Onderhoud gebouwen. Zijn functie betrof architectonische en stedenbouwkundige advisering aan het College van B&W; in de praktijk adviseerde hij over ruimtelijke (on)mogelijkheden in het stedelijk milieu. Ook ontwikkelde hij in opdracht van B&W gemeentelijke bouwprojecten door eigen ontwerp of uitbesteding van ontwerp, het laten uitvoeren van de bouwprojecten en het in exploitatie nemen van gebouwen. Binnen de dienst Stadsontwikkeling was hij verantwoordelijk voor de architectonische vormgeving van kunstwerken en objecten in de openbare ruimte.

Het door Heijdeman opgerichte architectuurcentrum stichting De BouwKunst stelde hem in de gelegenheid om het architectuurbeleid in Leeuwarden ter discussie te stellen. Door prijsvragen te organiseren werd de belangstelling van burgers voor architectuur gewekt, en door lokale en externe architecten uit te nodigen ontstond ruimte voor debat. De prijsvraag voor een drijvend architectuurcentrum resulteerde in 2008 in de realisatie van het winnend ontwerp van Gunnar Daan voor ARK Fryslân; dit architectuurcentrum doet de elf Friese steden aan en geeft op lokaal niveau vorm aan de architectonische actualiteit.
De gemeente Leeuwarden heeft de functie van stadsarchitect in 1993 in een brede bezuiniging opgeheven.


Hans Heijdeman