Hilversum

2011 – 2014, Chris Vanderheyden, stadsbouwmeester

Chris Vanderheyden werkte van 2011 tot en met 2014 als stadsbouwmeester voor de gemeente Hilversum. Zij was voorgedragen door het College van B&W en aangesteld door de gemeenteraad om, zoals vastgelegd in het Collegeprogramma 2010-2014, “het mooie karakter van Hilversum te behouden en te versterken en de stedenbouwkundige samenhang en een harmonieuze ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen.”

Vanderheyden gaf gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke opgaven om daarmee bij te dragen aan de ruimtelijke samenhang, continu├»teit en een verantwoorde en evenwichtige inpassing van bouwprojecten in de cultuurhistorische en sociale context van Hilversum. Zij zag het als haar taak om “vanuit een integrale blik het cultureel verantwoordelijkheidsbesef [te] vergroten.”

2003 – 2007, Hans Ruijssenaars, stadsbouwmeester van Hilversum-Lieberg
Hans Ruijssenaars was stadsbouwmeester van de wijk Lieberg in Hilversum als extern adviseur op uurbasis. Zijn ambitie was intensieve bemoeienis met beleid, architectuur, stedenbouw en uitvoering tot op het detailniveau van voegwerk.


Chris Vanderheijden