Helmond

1985 – 2001, Herman Mens, stadsontwerper

Herman Mens was stadsontwerper van de gemeente Helmond in vaste dienst. Gedurende deze periode werd de aandacht voor architectuur steeds belangrijker. Mens werkte als adviseur van de wethouder en de staf van de Dienst Stadsontwikkeling, als senior stedenbouwkundig ontwerper en als supervisor architectuur en vormgevend coördinator voor de wijk Brandevoort.
Over zijn persoonlijke ambitie zei hij: “Wat is ruimtelijke of architectonische kwaliteit? Kwaliteit is datgene wat veel mensen prettig vinden. Ik wil kwaliteit dichter bij de mensen brengen, zodat ze er misschien beter over gaan nadenken.”


Herman Mens