Haarlemmermeer

2017 – heden, Joop Slangen, polderarchitect

Joop Slangen is de polderarchitect van de gemeente Haarlemmermeer: een senior adviseur voor de ontwikkeling van de Haarlemmermeer.
De gemeente van het teruggewonnen Haarlemmer Meer (1855) ligt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden. De gemeente is zeer dynamisch en heeft de ambitie om te groeien binnen de MRA. Met een oppervlakte van 185 km2 is de Haarlemmermeer een van de grotere gemeenten in Nederland. In de gemeente liggen onder meer de nationale luchthaven Schiphol (internationale hub), Hoofddorp en meer dan 20 dorpen. De bevolking is de afgelopen decennia sterk gegroeid, tot ruim 156.000 inwoners in 2020.

Joop Slangen was stadsarchitect van de gemeente Haarlem in de jaren 1996-2007.

1998 – 2015, Fred Kaaij, stadsarchitect
Fred Kaaij werd in 1998 door het College van B&W van Haarlemmermeer aangesteld als stadsarchitect. De functie werd formeel vastgelegd en jaarlijks beoordeeld. Opdracht was het stimuleren van kwaliteit op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst. Opvallend was het project Vinix, vinex, vinext  dat Kaaij initieerde bij de afronding van de Vinex-opgave in de Haarlemmermeer, en dat hij samen met Architectuur Lokaal uitvoerde.
Kaaij was hiernaast betrokken bij architectenselecties en Europese aanbestedingen. Hij was adviseur voor de welstandscommissie, had zitting in Q-teams en was supervisor bij grote projecten. Hij waakte als supervisor over (beeld)kwaliteit van onder meer woonwijken. Kaaij heeft de functie altijd als redelijk stabiel ervaren, ook al was het ene college intenser dan het andere. De relatie met het gemeentebestuur was, afhankelijk van het project, losjes dan wel intensief. Ruimte creëren om optimaal te kunnen functioneren was volgens Kaaij vooral een zaak van tactisch manoeuvreren; hij wilde altijd gaan tot zover dat kon. Zie ook Wandelend architectuurbeleid. Stadsarchitect Haarlemmermeer, Architectuur Lokaal #56


Joop Slangen