Goes

1999 – 2003, Kees Kaan, stadsbouwmeester

Bij zijn aanstelling trof Kees Kaan een ‘nauwelijks georganiseerde’ stedenbouwkundige dienst aan. ‘Er was geen visie en er werd louter ad hoc gereageerd op initiatieven uit de markt’, aldus Kaan. ‘Gemeenten hebben slechts beperkte mogelijkheden om goede mensen aan te trekken en een slagvaardige stedenbouwkundige dienst op te zetten. Het management heeft geen inhoudelijke kennis van zaken en de ambtenaren op de werkvloer houden er allemaal hun eigen mening op na. Zij vinden het moeilijk om hun werk te laten beoordelen en accepteren geen gezagsverhouding meer. Niemand is de baas.’

De oplossing hiervoor werd gevonden in het formeren van een soort intern kwaliteitsteam waar de planbegeleiders ‘hun’ projecten moesten toelichten en verdedigen. Behalve tot betere schetsontwerpen van de lokale ontwikkelaars resulteerde dit ook tot een beter functionerend ambtenarenapparaat. Kaan: ‘De ambtenaren werden op deze manier gedwongen om over projecten te communiceren. De argumentaties die hierbij boven tafel kwamen konden zij vervolgens gebruiken om plannen te verdedigen richting politiek. Argumenten van een buitenstaander worden bovendien veel serieuzer genomen dan van een ambtenaar of ontwikkelaar.’
Na afloop van Kaans aanstelling, in 2003, heeft Goes geen nieuwe stadsbouwmeester benoemd.


Kees Kaan