Enschede

2021 – heden, Jessica Hammarlund Bergmann, stadsbouwmeester

Jessica Hammarlund Bergmann adviseert de gemeente Enschede op verschillende schaalniveaus gevraagd en ongevraagd over actuele stedenbouwkundige en architectonische opgaven en werkt daarbij samen met haar collega’s Rob Klein Goldewijk, Stephanie Haumann en Bart Buijs van Het Oversticht.
Hammarlund Bergmann fungeert als sparringpartner van de gemeente over op te stellen beleid en plannen. De gemeente Enschede kent een stevige traditie in het ontwerpen van plannen met een afdeling waar alle ontwerpende expertise aanwezig is. Hammarlund Bergmann heeft een agenderende en verbindende rol bij nieuwe en bestaande ontwikkelingen.
„Een stad met een enorme ambitie die bezig is met grootstedelijke projecten en waar de afgelopen jaren al veel is gerealiseerd. Enschede heeft heel veel moois. Maar het is allemaal een beetje verstopt. De eigen identiteit kan sterker net als de verbinding tussen de interessante plekken.”, aldus Hammarlund Bergmann.

2004 – 2013, Ton Schaap, stadsstedenbouwer
Ton Schaap werd in 2004 als stadsstedenbouwer van de gemeente Enschede aangesteld op initiatief van toenmalig wethouder (sinds 2022 burgemeester) Roelof Bleker. Bleker had bij de herontwikkeling van de wijk Roombeek, waar in het jaar 2000 de vuurwerkramp had plaatsgevonden, het belang van een consequente stedenbouwkundige visie op de plantontwikkeling opgemerkt.

De opdracht aan Schaap kwam neer op het vlottrekken van lastige projecten en het geven van nieuw elan aan de afdeling stedenbouw. Er lag een gedegen welstandskader, maar dat is toetsend en achteraf. Volgens Schaap was een stedenbouwkundig plan nodig dat de openbare ruimte en de bouwopgave integreerde. Met en door de functie van stadsstedenbouwer is vervolgens een visie op de binnenstad ontstaan. De functie is ontwikkeld van een experimentele naar een vanzelfsprekende rol. De positie van Schaap was redelijk verankerd, hoewel er niets was vastgelegd.


Jessica Hammerlund Bergmann