Eindhoven

Van stadsstedenbouwkundige naar coördinator E+

In 2005 ontwikkelde de eerdere functie van stadsstedenbouwkundige van Eindhoven zich naar coördinator E+ (convenanten in het kader van Brainport Eindhoven met kennisinstellingen TUe, Design Academy, Fontys). Daarbij werd de stad opgevat als laboratorium voor kennisontwikkeling waarbij studenten werden betrokken, ambtenaren gestimuleerd en een jonge generatie opgeleid. Van aanvankelijk veel zelf ontwerpen verschoof de functie naar ontwikkeling, met steeds meer adviseurs, managementlagen en supervisoren over deelgebieden – en vervolgens naar een meer algemene taak ten behoeve van regie, kennis(overdracht) en het zoeken van nieuwe wegen zoeken. De maatschappelijke context werd steeds belangrijker.

1993 – 2005, Cees Donkers, stadsstedenbouwkundige
Cees Donkers was in de jaren 1993-2005 stadsstedenbouwkundige in vaste dienst van de gemeente Eindhoven zonder formele status. Hij fungeerde als ‘contactpersoon voor architectuurklimaat’. De functie stadsarchitect bestond niet eerder in Eindhoven, maar die van Donkers was organisch gegroeid door de toenemende zorg over het borgen van kwaliteit en het regelen van continuïteit. De opdracht betrof het bevorderen van aandacht voor en contact met de stad, voorzitterschap Bouwberaad, adviseur welstand en inhoudelijk adviseur van de wethouder. Cees Donkers streefde naar het ontwikkelen van een architectuurklimaat waarin ambitieus en inventief opdrachtgeverschap in de gebouwde omgeving vanzelfsprekend is.


Cees Donkers