Arnhem

2007 – 2019, Luuk Tepe, stadsbouwmeester openbare ruimte

Luuk Tepe was stadsbouwmeester openbare ruimte voor de gemeente Arnhem in de jaren 2017 – 2019. Hij werd aangesteld door het College van BenW. Zijn functieomschrijving luidde: “De stadsbouwmeester adviseert over de strategische richting met betrekking tot de beeldkwaliteit van de openbare ruimte van de stad op basis van een integraal visie en benadering, neemt initiatieven, stimuleert, enthousiasmeert en co├Ârdineert de stadsbrede benadering van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte, bewaakt en monitort het vastgestelde beleid met betrekking tot de integrale beeldkwaliteit, intervenieert en/of stuurt zo nodig bij. De stadsbouwmeester werkt veelal gemeentebreed en dienstoverstijgend.”


Luuk Tepe