Amstelveen

2017 – heden, Marijn Schenk, stadsbouwmeester

Marijn Schenk is stadsbouwmeester van de gemeente Amstelveen sinds 2017; na drie jaar werd hij herbenoemd voor nogmaals drie jaar. Schenk geeft welstandsadviezen bij vergunningaanvragen in de gebieden met een bijzonder welstandsregime zoals het Stadshart, de Amsteldijk en wijken uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Ook adviseert hij bij het opstellen van een visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en bij grote projecten. Hij houdt tweewekelijks een openbaar spreekuur en stelt adviezen op bij vergunningaanvragen in gebieden met een bijzonder welstandsregime.

Marijn Schenk is een van de oprichters van NEXT architects.


Marijn Schenk