Amersfoort

2019 – 2023, Micha de Haas, stadsbouwmeester

In 2019 benoemde de gemeenteraad van Amersfoort Micha de Haas voor een periode van twee jaar tot stadsbouwmeester. In die rol richt hij zich in eerste instantie op de uitvoering van het welstandsbeleid in de gemeente en beoordeelt hij alle plannen waar een welstandstoets voor nodig is. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (die zich buigt over complexere ruimtelijke vraagstukken en beleidsnota’s) en voorzitter van de subcommissie Erfgoed (die plannen beoordeelt die vallen binnen de door het rijk beschermde of gemeentelijke stadsgezichten). In 2021 is De Haas voor nogmaals twee jaar benoemd. Hij werkt aan een advies aan de gemeenteraad over de toekomstige aanblik van Amersfoort, waarbij de vergroening van de Stadsring een in het oog springende rol speelt.

2013 – 2019, Loes Oudenaarde, stadsbouwmeester
In 2013 benoemde de gemeenteraad van Amersfoort Loes Oudenaarde tot stadsbouwmeester voor een periode van vier jaar. Vanuit deze functie was zij ook voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de subcommissie Erfgoed. In 2017 werd haar benoeming met twee jaar verlengd, tot 2019.

2008 – 2011, Noud de Vreeze, stadsarchitect
Noud de Vreeze werd na een aanbesteding stadsarchitect van de gemeente Amersfoort, die vijf architecten selecteerde voor deelname aan de gunningsfase. De opdracht werd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

1956 – 1966, Bart Linssen, stadsarchitect
Bart Linssen was stadsarchitect van de gemeente Amersfoort van 1956 tot 1966. Indertijd waren stadsarchitecten ook ontwerper van gemeentegebouwen. Tijdens zijn bouwmeesterschap ontwierp Linssen een kantoorgebouw voor de GGD, inclusief een ambulancepost in het bijgebouw.

1945 – 1956, David Zuiderhoek, stadsarchitect
Over David Zuiderhoek, stadsarchitect van Amersfoort in de periode 1945-1956, publiceerde Uitgeverij Thoth een monografie met de titel Componist van de Ruimte, geschreven door Max Cramer, Johan Galjaard, Anton Groot en Dorothee Segaar-Höweler.

1928 – 1945, Christiaan van der Tak, stadsarchitect
Christiaan van der Tak was stadsarchitect van Amersfoort van 1928 tot 1945. In mei 1945, na de bevrijding van Amersfoort aan het einde van Tweede Wereldoorlog, werd hij vanwege zijn NSB-lidmaatschap ontslagen. Hij ontwierp onder meer het aulacomplex van de Amersfoortse Begraafplaats Rusthof in Leusden (1930), de Openluchtschool voor Amersfoort aan de Hobbemastraat (1932), het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (1932) en het nieuwe politiebureau van Amersfoort (1941, sloop 1978). Hij heeft ook vele restauraties uitgevoerd in Amersfoort.

1871 – 1909, Willem Hendrik Kam, gemeentearchitect
De Zeeuwse architect Willem Hendrik Kam ontwierp, als gemeentearchitect van Amersfoort in de periode 1871 tot 1909, het poortgebouw van de Joodse Begraafplaats (1873), het Gymnasium aan de Westsingel (1880) en het poortgebouw van de Algemene Begraafplaats Amersfoort aan de Soesterweg (1898). Hij ontwierp en verbouwde ook panden ontworpen of verbouwd aan de Langestraat en de Langegracht.

 


Micha de Haas