Almere

2008-2012, Winy Maas, stadsbouwmeester/supervisor

Winy Maas werd in 2008 door de gemeente Almere als stadsbouwmeester aangetrokken om de schaalsprong van de gemeente in goede banen te leiden. Maas zag zijn rol primair als kwaliteitsbewaker, zo stelde hij aan het begin van zijn aanstelling. Daarbij hield hij vast aan de bestaande kwaliteiten van Almere – het riante groen/blauwe raamwerk – en zette hij in op de ontwikkeling van Almere als netwerkstad. Hij wilde de kwaliteit niet van bovenaf dicteren: “De opgave voor ons, architecten, is om mensen te verleiden hun eigen groene droom te verwezenlijken. Ik zie het Almere van de toekomst als een eindeloos veranderende plantage.”

In 2012 stelde de gemeente Almere Maas aan als supervisor om de stedenbouwkundige plannen voor de groei van Almere te bewaken en te begeleiden; in 2017 werd hij, vanuit bureau MVRDV, supervisor voor de Floriade 2022.

2002-2006, Francine Houben, stadsbouwmeester
Francine Houben, oprichter en creatief directeur van Mecanoo, was stadsbouwmeester van de gemeente Almere van 2002 tot 2006. Haar onafhankelijke functie was vastgelegd in een plan van aanpak, dat werd goedgekeurd in een raadsbesluit. Als stadsbouwmeester adviseerde zij het College van B&W over de visie op de ontwikkeling van de gemeente, waarbij de nadruk eerder op stedenbouw dan op architectuur lag.


Winy Maas