Oss

2008 – heden, Martin Hagreis, stadsontwerper

Martin Hagreis is sinds februari 2008 als stadsontwerper in vaste dienst van de gemeente Oss. Hij adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd. Het opstellen van het architectuurbeleid behoort dat één van zijn taken. Hagreis wil condities creëren waarbij met liefde, zorgvuldigheid en kennis ontworpen wordt aan stad en regio: “de lat omhoog!”


Martin Hagreis